Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

12/07/2020

ԷկոՀաբն ունի իր սեփական սոցիալական ձեռնարկությունը՝ Բու այլ տունը, ու նաև օգնում է ուրիշներին զբաղվելու սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ:

1. Կրթություն. Մենք դասընթացներ ենք կազմակերպում սկսնակ սոցիալական ձեռնարկատերերի համար, օգնում ենք մշակել իրենց գաղափարները, պլանավորել գործունեությունն ու ֆինանսները, խորհրդակցել փորձառու մասնագետների հետ: Սոցիալական ձեռնարկատիրության կրթական ծրագիրը բաղկացած է 6 փուլից՝ գաղափարի ձևակերպում, ծրագրերի կառավարման հմտությունների զարգացում, առցանց կրթություն և մասնագետների հետ խորհրդակցություններ, ինքնակրթության փուլ՝ սոցիալական ձեռնարկության հիմնում, վարպետաց դասեր մասնակիցների նախընտրած թեմաներով և աշխատանք կոնկրետ ձեռնարկության կարիքներից բխող հարցերի շուրջ, ռեֆլեքսիա և հեռանկարների ուրվագծում:

2. Քննարկման հարթակներ. Համագործակցելով սոցիալական ձեռնարկատիրության ոլորտում ակտիվ այլ կազմակերպությունների հետ՝ մենք կազմակերպում ենք կոնֆերանսներ ու ֆորումներ, որտեղ հանդիպում են պետական մարմինների ներկայացուցիչները, սոցիալական ձեռներեցության ոլորտի մասնագետները, ոլորտի զարգացմանն օժանդակող կազմակերպություններն ու սոցիալական ձեռներեցները: Քննարկվում են ոլորտի համար կարևոր խնդիրներ, ինչպես օրինակ՝ օրենսդրական կարգավորումները, հարկային կարգավորումները, կարողությունների զարգացման հնարավորությունները: Հարթակներ են ստեղծվում օգտակար կապեր հաստատելու համար: Կազմակերպվում են նաև շուկաներ, որտեղ Հայաստանում գործող սոցիալական ձեռնարկությունները ներկայացնում ու վաճառում են իրենց արտադրանքը:

3. Հրատարակություններ. Հրատարակել ենք սոցիալական ձեռնարկատիրության ուղեցույց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար:

4. Սոցիալական ձեռնարկատիրական գործունեություն. Շարունակաբար զարգացնում ենք մեր սոցիալական ձեռնարկությունը՝ Բու այլ տունը, որի շնորհիվ նաև կարողանում ենք ներդրում ունենալ Վանաձորի կիրճի պահպանման և զարգացման գործում: